Skip to content

Dak inspectie biedt duidelijkheid

U heeft het natuurlijk ook allemaal meegekregen. De toenemende hevigheid van weersomstandigheden zoals de regenbuien in Zuid-Limburg en Duitsland medio 2021. Wellicht heeft u dat aan het denken gezet: “kan het dak van mijn bedrijfspand zo’n extreme waterhoeveelheid wel aan?”. Wellicht vraagt u zich af of een investering in renovatie nodig is. In dat geval kunnen onze professionele dakinspecties uitkomst bieden en een eerste stap zijn.

Toplevel is een samenwerkingscollectief van een groot aantal dakspecialisten die gevestigd zijn door heel Nederland. Financieel onafhankelijke partijen die op operationele wijze nauw samenwerken. Een van onze leden kan onder andere een dak inspectie voor u verzorgen. Daarmee krijgt u een goed beeld van de staat van uw dak conform de NEN2767 norm.

Dakinspectie leidt al dan niet tot vervolgactie

Onze controle van uw bedrijfsdak conform de NEN2767 norm zorgt ervoor dat er sprake is van een onafhankelijk dakinspectie met een betrouwbaar karakter. Dat komt omdat de inspectie op systematisch wijzen volgens protocollen wordt uitgevoerd. Onderdelen daarvan zijn onder andere:

  • Vaststellen dakconstructie en opbouw;
  • Het beoordelen van de bouw fysische aspecten;
  • Controleren van de kwaliteit van waterhuishouding en -afvoer;

Wij voeren in de praktijk onder andere onafhankelijk dakinspectie uit met het oog op de mogelijkheid voor plaatsing van zonnepanelen. Als gevolg van onze dak inspectie beschikt u over een onafhankelijk oordeel over of uw dak hier in constructieve zin geschikt voor is.

Toplevel-Brandbox-Inspectie

Toplevel biedt u:

Laat uw dak voor u werken

De plaatsing van zonnepanelen ligt buiten ons werkveld, maar onze dak inspectie vervult hierin wel degelijk een essentiële rol. Met een PV-systeem laat u uw dak in tijden van energieschaarste immers letterlijk voor u werken.

Nog belangrijker is echter dat uw bedrijfsdak bestand is tegen calamiteiten. Onze dakinspecties geven daarin inzicht en bieden ook inzicht in onderhoudsplanning, preventief of correctief onderhoud en eventueel schadeherstel en de hiermee samenhangende kosten.

Geef aandacht aan de staat van uw bedrijfsdak: neem contact op!