Skip to content

Dak onderhoud, razend belangrijk!

Een lekvrij dak boven ons hoofd. We vinden dat allemaal heel vanzelfsprekend. Als zakelijk pandeigenaar, facilitair manager of beheerder van een woningcorporatie, bent u verantwoordelijk voor een groot aantal gebouwen. Dagelijks werken en wonen mensen in die gebouwen. De meeste gebreken kunnen gemakkelijk met het blote oog worden vastgesteld. Maar dat geldt veelal niet voor de daksituatie. Het laten uitvoeren van preventieve inspectie en preventief dakonderhoud op het dak door een specialist, is daarom zeer verstandig.

Dakgebreken leiden zeer snel tot calamiteiten. Het meest voorkomend zijn lekkages die voor grote schade en inpandige procesmatige stagnatie kunnen zorgen. Dat kost geld en veroorzaakt kopzorgen. Laat daarom regelmatig door een specialist van Toplevel dakonderhoud uitvoeren. De leden van onze vereniging zijn door heel Nederland gevestigd, ook bij u in de regio.

TOPkwaliteit dakonderhoud voor ieder gebouw in Nederland

In geval van problemen met uw dak wilt u snel kunnen schakelen met een partner die u direct kan en wil helpen. Daarvoor bent u bij Toplevel aan het juiste adres.  Want er is altijd wel een dakspecialist   bij u in de buurt gevestigd. Desgewenst kunnen wij in geval van calamiteiten binnen een uur bij u zijn. Ook in het weekend en ook ’s nachts.

Maar voorkomen is beter dan genezen. Preventief dakonderhoud zorgt ervoor dat kleine gebreken tijdig worden verholpen en zich niet ontwikkelen tot kostbare, stressvolle aangelegenheden. Zo kunnen onze specialisten periodiek de conditie van uw dak of daken toetsen aan de NEN2767 norm. Op basis daarvan kan bovendien een onderhoudsplanning worden opgesteld waarbij u ook vooraf al goed inzicht heeft in de te verwachten kosten.

Toplevel-Brandbox

Toplevel biedt u:

Ook voor de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers

Tijdens een inspectie controleert een van onze vakmensen van Toplevel uw dak en toetst het aan diverse strenge normen zoals die in Nederland van toepassing zijn. Onderhoud houdt ook in verslaglegging zodat u inzicht krijgt in verschillende aspecten. De beoordeling van de veiligheidssituatie van personen op en onder het dak wordt daarin meegenomen. Kleine preventieve herstelwerkzaamheden worden verricht en aanwezig vuil wordt desgewenst verwijderd. Na afloop van onze conditiemeting ontvangt u een rapport waarin ook een eventueel correctievoorstel is opgenomen.