Skip to content

Preventief dakonderhoud: dat is pas prettig

Als ondernemer kan men op verschillende manieren met risico’s omgaan. Zeker wanneer het verkleinen van risico’s flinke kosten met zich meebrengt, zal menig ondernemer de neiging hebben om weg te kijken. Zo gaat het ook dikwijls voor wat betreft de waarborging van de kwaliteit van bedrijfsdaken. Te vaak zien wij dat een dak wordt gezien als een statisch element waarvan gewoon verwacht wordt dat het naar behoren functioneert en dat blijft doen. Van preventief dak onderhoud is in zo’n geval geen sprake.

De werkelijkheid is dat dergelijke ondernemers vroeg of laat een keer op de koffie komen. Door de toenemende hevigheid van o.a. regenbuien is de gevolgschade dan steeds groter. Want wanneer het dak van uw bedrijf ineens niet meer lekvrij blijkt te zijn dan geeft dat vaak een keten effect. En dat betekent dan dat u met heel wat meer financiële schades dan alleen het herstel van uw dak geconfronteerd wordt. Toch maar af en toe dakonderhoud laten verrichten dan wellicht?

Methodische aanpak dak onderhoud voorkomt calamiteiten

De specialisten van toplevel verrichten dakonderhoud zodanig dat de inspectie erop gericht is om te waarborgen dat uw bedrijfsdak op korte termijn alle weersomstandigheden kan doorstaan. Daartoe hanteren zij een uitgebreide checklist waardoor controle van geen enkel aspect wordt overgeslagen.

Tijdens het uitvoeren van de inspectie ontdoen zij het dak bovendien direct van problematische vervuiling. Kleine gebreken die grote gevolgen kunnen hebben, worden direct verholpen, al dan niet op basis van een tijdelijke oplossing. Op die manier waarborgt dakonderhoud volledig de continuïteit van uw bedrijfsprocessen op korte termijn.

Calamiteiten

Toplevel biedt u:

Grip op de kosten omtrent uw dak

Na afloop van de uitvoering van ons periodiek dak onderhoud sturen wij u een professionele rapportage t.a.v. uitvoering van de werkzaamheden. Indien de staat van het dak vraagt om de uitvoering van grootschaligere correctieve werkzaamheden, dan ontvang u van ons daartoe een voorstel. Zo wordt u nooit geconfronteerd met onverwachte exorbitante kosten.

Onze aanpak, die geeft duidelijkheid en zekerheid. En dat is fijn voor u.