Skip to content

Dak lekkage aan uw pand in Breda: wie is waarvoor verantwoordelijk?

U heeft vanuit zakelijk oogpunt een pand in eigendom dat u verhuurt. Realiseer u dan dat u als verhuurder aansprakelijk blijft voor veel zaken omtrent onder andere de daksituatie. Een dak lekkage kan grote gevolgen hebben en tot gevolgschade leiden voor uw huurder. Als verhuurder kunt u daarom het beste periodiek een dakinspectie laten uitvoeren en dakonderhoud laten plegen. U kunt daartoe voor de regio Breda terecht bij onze Toplevel vestiging in Etten-Leur.

Ook als huurder in Breda heb je verantwoordelijkheden

Is er sprake van een dak lekkage, dan is de huurder wel verantwoordelijk voor de kosten wanneer deze de lekkage zelf heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer hij werkzaamheden heeft verricht op of aan het bedrijfsdak in Breda. Ook is het van belang dat de huurder zelf enige vorm van visuele dakinspectie uitvoert. De verhuurder is weliswaar hoofdverantwoordelijk, maar wanneer de huurder niet (op tijd) melding maakt bij de verhuurder van een mogelijke lekkage, dan wordt dat juridisch beschouwd als nalatigheid. 

heko-header

Toplevel biedt u:

Toplevel Etten-Leur: van dakrenovatie tot dakonderhoud

In de praktijk zien de specialisten van toplevel Etten-Leur dat zowel huurder als verhuurder beiden vaak te weinig proactief acteren t.a.v. de dakkwaliteit. Gebreken worden pas verholpen wanneer ze zich manifesteren. Vaak worden slechts halfbakken oplossingen gerealiseerd. Toplevel Etten-Leur helpt u graag om dat anders te doen. In overleg met de huurder komen wij in opdracht van de verhuurder langs voor uitvoering van een grondige dakinspectie.

Blijkt dat het dak van het pand in Breda veel gebreken vertoont, dan stellen wij een uitgebreide offerte op voor volledige dakrenovatie. Zo wordt u niet langer verrast. Eventueel kunt u daarnaast een contract afsluiten voor periodiek dakonderhoud, in overleg met de huurder zodat het schema past bij zijn bedrijfsvoering.

Zo’n grondige aanpak werkt op lange termijn veel prettiger voor alle partijen en voorkomt stress en conflictsituaties die kunnen ontstaan in geval van dak lekkage.