Skip to content

Toplevel compenseert 253.718 kilo CO₂ uitstoot

Landfill Gas Energieproject

Bij Toplevel gebruiken we onder andere propaangas om bitumineuze dakbedekking te verkleven. De CO₂ uitstoot die hierbij vrijkomt, maken we goed door te investeren in klimaatprojecten. Samen compenseren we maar liefst 253.718 kilo CO₂ uitstoot. Een positieve bijdrage aan een beter milieu! 

Al onze dakdekkers maken gebruik van propaangas van leverancier Marco Gas. We hebben bewust gekozen voor deze leverancier. Zij helpen ons bij het compenseren van onze CO₂-uitstoot door te investeren in wereldwijde klimaatprojecten van de Climate Neutral Group.

Investeren in klimaatprojecten

Niet alle CO₂-uitstoot kan volledig worden gereduceerd. Daarom compenseren we het resterende deel met zogenaamde ‘Carbon Credits’. Deze tegoedpunten worden geïnvesteerd in wereldwijde klimaatprojecten die dezelfde hoeveelheid CO₂ reduceren als wij hebben uitgestoten. Samen compenseren alle Toplevel-bedrijven maar liefst 253.718 kilo CO₂ uitstoot op basis de hoeveelheid gas die we in 2022 afnamen.

Landfill Gas Energieproject

Het project waar Toplevel haar CO₂-uitstoot mee compenseert is het duurzame Landfill Gas Energieproject. In Turkije leidt de verstedelijking tot een ongecontroleerde afvalstortplaats. Dit project zorgt ervoor dat de broeikasgassen die vrijkomen van deze afvalberg worden omgezet in groene elektriciteit. Door een efficiënt gebruik van alle reststromen, wordt er ook gas bespaard. Zo maken we met onze duurzame gasflessen de cirkel rond.