Skip to content

Dakrenovatie regio Beverwijk en Amsterdam

Houdt u zich bedrijfsmatig bezig met ‘house flipping’? Het kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed met winst kan een lucratieve aangelegenheid zijn en zorgt ervoor dat er weer nieuwe, moderne woon- en bedrijfsruimte beschikbaar komt. Zeker in de Randstad, de regio in en rond Amsterdam, is daar een behoorlijk tekort aan. De staat van het dak van de woning of het bedrijfspand dat wordt aangekocht, is een van de belangrijkste aspecten. Wilt u een te renoveren pand aankopen, dan verrichten de vaklieden van Toplevel Beverwijk graag een dakinspectie voor u, alvorens u het aankoopbesluit neemt.

Toplevel Beverwijk waarborgt de staat van uw dak

Wilt u in Amsterdam een te renoveren woning of bedrijfspand aankopen? Om door te verkopen, te verhuren of om er zelf in te gaan wonen of ondernemen? De mate waarin dakrenovatie nodig blijkt is een van de belangrijkste kostenposten waarover u dan duidelijkheid nodig heeft. Een eventuele (toekomstige) dak lekkage kan namelijk grote gevolgen hebben, omdat water dan doordringt tot diep in de inwendige structuren van het gebouw. Dat wilt u voorkomen.

Onze expert van Toplevel Beverwijk voert een grondige, schematische inspectie uit o.b.v. een set van specifieke normen. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden welke maatregelen u dient te nemen. Indien gewenst stellen wij vervolgens een duidelijke offerte op voor het uitvoeren van dakrenovatie aan uw woning / gebouw in Amsterdam.

Toplevel biedt u:

Ook voor dakonderhoud

Soms is de uitvoering van dakonderhoud voldoende om het dak weer in goede staat te brengen. Daarbij vindt dakreiniging plaats, wordt de afwatering weer vrij gemaakt en worden kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het beste kunt u dat periodiek laten verrichten zodat het dak ook in de toekomst steeds in goede staat blijft verkeren.

Toplevel Beverwijk richt zich primair op het eigen werkgebied waartoe ook de regio Amsterdam behoort. Operationeel gezien worden wij echter door tientallen specialisten door het hele land ondersteund met mankracht, materiaal en expertise.

Een samenwerkend team van onafhankelijke specialisten. Dat is pas Toplevel dakservice!